XXXI Sesja Rady Gminy Jedlińsk [SKRÓT]

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Jedlińsk podjęto kilka ważnych decyzji. Przede wszystkim radni zdecydowali o tym, że niepubliczne przedszkola z terenu gminy Jedlińsk otrzymają 100% kwoty dotacji przewidzianej dla tego typu placówek. Radni pytali też, dlaczego w gminie nie będzie bezpłatnej rehabilitacji. Mieszkańcy Wsoli wystąpili z prośbą w sprawie kanalizacji w tej miejscowości. Nie obyło się także bez drobnych utarczek słownych. Szczegóły w naszym materiale, który podzieliliśmy na sekcje tematyczne. Pod materiałem znajduje się opis omawianych zagadnień. Podajemy także czas (godzinę, minute i sekundę materiału), w którym można znaleźć konkretne zagadnienie.

12 s: Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.

13 min 37 s: Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów.

22 min 25 s: Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki i Środowiska.

26 min 43 s: Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

31 min 59 s: Sprawozdanie Wójta Gminy Jedlińsk z działalności międzysesyjnej.

40 min 30 s: Radny Krzak prosi o poprawienie przepustów na ul. Kwiatowej i Kościelnej oraz Kwiatowej i Dojazdowej.

41 min 36 s: Radny Lipiński pyta o równiarkę na drogach w Starych Zawadach i kruszywo na Urbanowie oraz o projekty budowy nowych linii oświetlenia w Nowych Zawadach. Radny pyta też o ewentualną dotację do placu zabaw.

50 min 0 s: Radny Dobosz pyta o drogę Ludwików – Jedlińsk.

51 min 55 s: Radny Wójcik żąda, aby radna Nowakowska wpisała na listę budowy nowych linii oświetlenia, mimo, iż dokument przygotował Urząd Gminy. Sekretarz Pawluczyk oraz radne Żurowska i Nowakowska próbują wytłumaczyć radnemu Wójcikowi, jakie dane przedstawia lista.

58 min 54 s: Radny Janiec prosi o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Piaseczna i Lisowa w związku z ustawą o wiatrakach.

1 godz. 2 min 6 s: Radna Nowakowska prosi o wycięcie krzaków na ul. Długiej w Wielogórze. Pyta także o utworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku przy trasie E77. Apeluje również o poszerzenie zjazdu z trasy E77 na ul. Działkową.

1 godz. 5 min 33 s: Radna Ofiara prosi o zapewnienie, że w budżecie zapewnione są środki na organizowanie Jarmarku Ludowego w Bierwcach.

1 godz. 6 min 32 s: Radna Kozłoska mówi o problemach z placem zabaw w Kamińsku.

1 godz. 11 min 37 s: Radny powiatowy Wikło mówi o nowej inwestycji powiatu – przebudowie drogi Jankowice – Jedlińsk. Radny Kurek prosi radnych powiatowych o zwrócenie uwagi na budowę obwodnicy, gdzie ciężki sprzęt zniszczył drogę. Sekretarz Pawluczyk prosi radnego Wikło o zwrócenie uwagi na projekt budowy instalacji gazowej w Jedlance.

1 godz. 25 min 5 s: Radna Nowakowska prosi wójta, aby przedstawił swoje plany odnośnie budowy kanalizacji we Wsoli i Wielogórze, w tym o realny termin rozpoczęcia budowy kanalizacji.

1 godz. 25 min. 37 s: Radny Langierowicz prosi, aby Urząd Gminy informował radnych wcześniej o uchwałach, które wykraczają poza standardowe procedury rady. Prosi także o to, aby spotkania, np. z urbanistami, robić przed posiedzeniami rady i komisji, a nie po. Radny prosi, aby wszyscy radni byli informowani o posiedzeniach komisji statutowych.

1 godz. 30 min 31 s: Dyskusja odnośnie przegranego konkursu na bezpłatną rehabilitację. Radni Nowakowska i Drewnowski pytają dyrektor ośrodka zdrowia o przyczyny przegranej i szanse na wygraną w następnym konkursie.

1 godz. 50 min 57 s: Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie dotacji do niepublicznych przedszkoli.

2 godz. 29 min 22 s: Rada odrzuca projekt uchwały dotyczący planu miejscowego na terenie gminy Jedlińsk.

2 godz. 33 min 14 s: Rada przyjmuje uchwałę w sprawie cen wody w Klwatce szlacheckiej.

2 godz. 38 min 39 s: Rada przyjmuje informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zasobów pomocy społecznej.

2 godz. 45 min 9 s: Dyskusja o kanalizacji we Wsoli.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *