Sesja: o zaciągnięciu kredytu, kanalizacji we Wsoli i wydatkach na promocję

W czwartek, 22 lutego, odbyła się 40. Sesja Rady Gminy w Jedlińsku. Na początku radny Henryk Krzak poinformował o swojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. Później radni nie przyjęli protokołu z poprzedniej sesji – uznali, że brakuje w nim kilku ważnych – ich zdaniem – kwestii. Następnie nadszedł czas na komunikaty przewodniczącego rady i przewodniczących komisji. Radny Krzak zwracał m.in. uwagę na pismo 52 pracowników oświaty, które wpłynęło do Urzędu Gminy we wrześniu, a na które nadawcy nie dostali odpowiedzi. Radna Agata Nowakowska z kolei mówiła o tym, że wójt podpisał umowy na promocję na łączne kwoty przekraczające te zapisane w budżecie na 2018 rok. Radni przyjęli uchwały dotyczące oświaty, rozmawiali również m.in. na temat powołania szkoły branżowej w gminie.

Podczas obrad doszło także do dyskusji na temat kredytu. Okazało się, że przetarg na drogę Wsola – Marcelów – Józefówek oraz na oświetlenie w gminie opiewa na kwoty niższe, niż zakładane w budżecie. Radny Marek Janiec pytał o nowe projekty na oświetlenie. Przewodniczący Marcin Drewnowski zwrócił  uwagę, że ponieważ te inwestycje finansowane są z kredytu, nie będzie dodawanych żadnych nowych projektów. O koszty – tym razem związane z załadunkiem kruszywa i zmianami w umowach – pytała radna Aneta Żurowska. Radna Aneta Nowakowska niepokoiła się tym, że koszty wydruku kwartalnika „Panorama Gminy” są większe, niż przedstawione w zapytaniach ofertowych.

Na sesji głos zabierali także pozostali radni, prosząc np. o interwencję u władz Radomia (radny Wójcik), dziękując za inwestycje we Wsoli (radny Sulisz) czy uporządkowanie terenu lub dróg (radna Ofiara, radny Janiec). Pod koniec doszło do mocnej wymiany zdań w sprawie kanalizacji we Wsoli, zaś sołtys Jankowic poskarżyła się na lekarza z Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku.

Tak wyglądała w skrócie XL Sesja rady Gminy w Jedlińsku. Dokładniejszy zapis tego, co działo się 22 lutego, obejrzycie Państwo w naszym materiale filmowym. Pod materiałem zamieściliśmy przybliżone czasy kolejnych części sesji z zaznaczeniem ważniejszych – naszym zdaniem – kwestii) – w układzie chronologicznym.

22 s: Informacja o zmianie składu osobowego komisji stałych Rady Gminy w związku z rezygnacja radnego Henryka Krzaka z funkcji przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej

5 min 41 s: Radni nie przyjęli protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy

12 min 38 s: Komunikaty przewodniczącego Rady Gminy – m.in. dotyczące stanowiska Komisarza Wyborczego w związku ze zmianą ustaw samorządowych, zaproszenia na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zaproszenie do udział w jubileuszach małżeńskich

22 min 20 s: Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki i Środowiska

29 min: Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Społecznej, w tym o powołaniu szkoły branżowej, piśmie pracowników oświaty, na które nie dostali odpowiedzi i finansowania orkiestry strażackiej

37 min 30 s: Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej

38 min 10 s: Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Gminy, m.in. o rozdysponowaniu środków na promocję gminy

42 min 10 s: Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów

46 min 45 s: Informacja o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

49 min 5 s: Zaproszenie na gminne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

49 min 55 s: Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej

54 min 53 s: Przyjęcie uchwały w związku ze zmianami w prawie oświatowym

59 min 35 s: Zmiana uchwały odnośnie dodatków do pensji nauczycieli

1 godz. 2 min 25 s: Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Powiatem Radomskim w sprawie utworzenia szkoły branżowej

1 godz. 25 min 17 s: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

1 godz. 37 min 40 s: Podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego

1 godz. 40 min 5 s: Zmiany w uchwale dotyczącej Centrum Usług Wspólnych

1 godz. 44 min 55 s: Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu osobowego komisji stałych Rady Gminy w Jedlińsku

1 godz. 47 min 50 s: Radny Waldemar Sulisz dziękuje za inwestycje we Wsoli

1 godz. 49 min 45 s: Radna Aneta Żurowska pyta m.in. o wykorzystanie środków z rezerwy za 2017 rok, o wysokość kosztów załadunku kruszywa

1 godz. 53 min 25 s s: Radny Bogdan Wójcik prosi o interwencję u władz Radomia w sprawie ul. Orkana

1 godz. 55 min 55 s: Radny Henryk Krzak prosi o przegląd znaków drogowych po zakończeniu sezonu zimowego

1 godz. 56 min 50 s: Radny Marcin Drewnowski pyta o przetarg na oświetlenie i prosi o wycięcie gałęzi przy drodze do SUW Wierzchowiny

1 godz. 59 min 35 s: Radny Marek Janiec prosi o naprawę drogi i wycięcie drzew

2 godz. 1 min 35 s: Radna Agata Nowakowska prosi m.in. o uporządkowanie ulicy Sosnowej w Wielogórze, interwencję w sprawie odoru i pyta o sprzęt sportowy zakupiony do szkół.

2 godz. 5 min 10 s: Radna Agata Nowakowska składa 3 wnioski formalne: o optymalizacje kosztów wydruku „Panoramy Gminy”, zamieszczanie informacji o sesjach rady i posiedzeniach komisji stałych na stronie internetowej gminy oraz o optymalizację wydatków w ZSP w Jedlińsku na pracowników „stróżujących”.

2 godz. 11 min 13 s: Radna Ewa Ofiara składa wniosek formalny o uporządkowanie stawu za szkołą w Bierwcach

2 godz. 11 min 45 s: Wójt Kamil Dziewierz odpowiada na zapytania i wnioski radnych

2 godz. 24 min 25 s: Sprawy różne: radna Żurowska pyta o wyjazd sołtysów do Przysuchy i czy Muzeum Ziemi Jedlińskiej będzie się mieściło w ZSP w Jedlińsku

2 godz. 25 min 45 s: Sprawy różne: radny powiatowy Marian Wikło włącza się w dyskusję o odorze w Wielogórze

2 godz. 28 min 30 s: Sprawy różne: dyskusja między mieszkanką Wsoli, radnym Suliszem, radnym Wójcikiem i radna Nowakowską w sprawie kanalizacji we Wsoli i drogi Wsola – Marcelów – Józefówek

2 godz. 40 min 24 s: Sprawy różne: sołtys Wielogóry prosi o szlakę i uporządkowanie skweru w Wielogórze

2 godz. 42 min 5 s: Sprawy różne: sołtys Jankowic skarży się na Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku

2 godz. 44 min 36 s: Sprawy różne: sołtys Wsoli mówi o sprawie kanalizacji we Wsoli i drodze Wsola – Marcelów – Józefówek

40. Sesja Rady Gminy w Jedlińsku

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *