Podwyżki cen wody i ścieków od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2016 roku wzrosną stawki za wodę i odbiór ścieków w gminie Jedlińsk. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez radę gminy podczas ostatniego posiedzenia. Radni uchwałę przyjęli, choć zrobili to niechętnie.

– My nie mamy mocy prawnej obniżać tych stawek. To, że my dzisiaj obniżymy te stawki, to i tak uchwała zostanie odrzucona przez biuro wojewody – powiedziała Aneta Żurowska, Przewodnicząca Rady Gminy. Przewodnicząca podkreślała, że gdyby rada nie przyjęła uchwały, to nowe ceny i tak weszłyby w życie decyzją wojewody. – Ja uważam, że te 3,30 zł to jest bardzo duża podwyżka. Więc ja osobiście nie wyrażam zgody. Ale to nam nic nie da, bo te stawki wejdą.

Radni mogliby odrzucić przedstawione taryfy tylko w jednym przypadku, o czym przypomniała radca prawny gminy: Radni mieli możliwość sprawdzenia, czy faktycznie zaproponowane kwoty nie są prawidłowo wyliczane w kontekście niezbędnych przychodów, jakie musi uzyskać przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Jeżeli w tym aspekcie dokonano tej analizy stricte księgowej, cenowej i ktoś uznałby, że te ceny są zawyżone, to wtedy ma prawo podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia tych taryf.

Podczas sesji kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej podkreślał, że ceny zostały skalkulowane ekonomicznie: Mamy duże sieci wodociągowe, mamy nowe stacje uzdatniania wody, które potrzebują sporo pracy, dużo przeglądów technicznych – to wszystko są koszty związane z utrzymaniem tej całej infrastruktury. Nie będę teraz mówił o konkretnych sumach, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że są to dość spore sumy. Mamy ponad 20 przepompowni, mamy przepompownie 10-15 letnie, które musimy remontować. W każdej przepompowni są minimum dwie pompy, one kosztują od 5,5 tysiąca nawet do 9 tysięcy złotych. Tu są duże koszty.

Radny Radosław Langierowicz przypomniał, że w ubiegłych latach optymalizacją kosztów ZGK zajmowano się m.in. na komisjach gospodarki i środowiska, w pracach których uczestniczył kierownik ZGK: My robiliśmy tę analizę taką bardzo dokładną nie dlatego, żeby komuś błędy wytykać, tylko żeby szukać źródeł. Były straty bardzo duże, po tej analizie strat poprzedni kierownik robił ten kosztorys troszeczkę inny.

Wątpliwości radnych wzbudziła także wysokość zaplanowanych wydatków: Dwa SUW-y zmodernizowane – Wsola i Mokrosęk. Kwota: 1,5 miliona. Natomiast o modernizacji SUW-u w Wierzchowinach usłyszeliśmy od Pani skarbnik 1,9 mln. Jeden mały SUW – w porównaniu ze Wsolą i Mokrosękiem – komentował sytuację radny Waldemar Sulisz.

Tak przyczyny różnic w cenie modernizacji SUW-ów wyjaśnia wójt gminy Jedlińsk: To były takie założenia dla nas, ale to jest troszeczkę za wysoka cena i tak naprawdę dopiero przy projektowaniu zobaczymy, jaka to będzie kwota i jakie to będą sumy. Ciężko mi się w tej chwili odnieść, mam nadzieję, że bardziej się zagłębimy w tym temacie i wtedy już możemy sprecyzować tę kwotę.

Zmiany w cenach od 1 stycznia przedstawia tabela.

zgk-ceny

Do wszystkich cen należy dodać podatek VAT w wysokości 8%.

Za uchwałą zmieniającą ceny wody głosowało 8 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. Zaś uchwałę zmieniającą ceny ścieków poparło 9 radnych przy 4 wstrzymujących się od głosu.

Komentarz wójta gminy Jedlińsk, Kamila Dziewierza: Po konsultacjach z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i przedstawieniu mi raportu temat tego, co jest na terenie naszej gminy, jeśli chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej, jeśli chodzi o wodę, o ścieki, o przepompownie, jakie koszty w tej chwili Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi, wspólnie ustaliliśmy, że delikatnie musimy podnieść ceny za wodę i za ścieki ze względu na utrzymanie środków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej, żeby mógł się on utrzymać i żeby nie przynosił strat.

Na temat podwyżek wypowiedziała się też przewodnicząca Rady Gminy, Aneta Żurowska: Taryfa trafia od kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do pana wójta i taryfa jest ustalana razem z panem wójtem. My dostajemy już gotowe ceny i niestety musimy je zaakceptować, nie możemy wprowadzać żadnych zmian tego typu, że nie przyjmiemy tej uchwały bądź też zmniejszymy cenę wody lub ścieków w tej uchwale, ponieważ takie uchwały będą odrzucone przez wojewodę. Nie mamy możliwości zrobienia cokolwiek z taką uchwałą. Jesteśmy – jeśli chodzi o wodę i ścieki – traktowani trochę jak maszynki do głosowania. Niestety, jest to dobierane przez społeczeństwo, że to jednak rada zadecydowała, że te stawki poszły do góry – nie jest to prawdą.

Podsumowując, w 2016 roku cena wody wzrośnie o ponad 7,5%, a ścieków o co najmniej 12%.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *