Czy będzie podwyżka podatków?

Na sesję 30 października Wójt Gminy Jedlińsk przygotował projekty uchwał dotyczących podwyżki podatków od nieruchomości i środków transportu. Nowe stawki – w porównaniu z obecnymi – kształtowałyby się następująco:

Rodzaj powierzchnistawka obecnanowa stawka proponowana przez wójtaprocentowy wzrost stawki podatku
budynki mieszkalne – stawki za m20,60 zł0,81 zł35,00%
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – stawki za m218,00 zł23,90 zł32,78%
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawki za m23,00 zł8,05 zł168,33%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawki za m20,78 zł0,95 zł21,79%
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – stawki za hektar4,71 zł4,80 zł1,91%
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – stawki za m20,26 zł0,50 zł92,31%

Zaproponowane kwoty stanowiły maksymalne możliwe stawki, przewidziane w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Gdyby stawki weszły w życie, w 2020 roku do budżetu gminy wpłynęłoby z tego tytułu 1 282 107 zł więcej0 niż w roku ubiegłym. Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska poinformowała, że o tyle też wzrosłaby subwencja z budżetu centralnego.

Spójrzmy na sytuację przeciętnego mieszkańca Gminy Jedlińsk. Wyobraźmy sobie, że nasz hipotetyczny Jan Kowalski ma dom jednorodzinny o powierzchni 100 m2 na działce o powierzchni 300m2. Na tej samej działce nasz mieszkaniec ma dwa budynki – jeden to mały warsztat (30 m2), w którym prowadzi usługową działalność gospodarczą, a drugi to garaż (20 m2). Do tej pory płacił rocznie 738 zł podatku od nieruchomości. Gdyby stawki zaproponowane przez wójta zostały przyjęte przez Radę Gminy, Jan Kowalski musiałby zapłacić w 2020 roku 1109 zł, a więc o ponad połowę więcej.

Rodzaj powierzchnipowierzchniastawka obecnawysokość podatku obecnienowa stawka proponowana przez wójtanowa kwota podatku
budynki mieszkalne1000,60 zł60,00 zł0,81 zł81,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej3018,00 zł540,00 zł23,90 zł717,00 zł
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego203,00 zł60,00 zł8,05 zł161,00 zł
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego3000,26 zł78,00 zł0,50 zł150,00 zł
Razem podatki obecnie738,00 złRazem podatki po podwyżce1 109,00 zł

Wyobraźmy sobie, że obok Jana Kowalskiego mieszka jego babcia – Janina Kowalska. Na wąskiej działce o powierzchni 800 m2 ma dom o powierzchni 80 m2 i budynek gospodarczy o powierzchni 20 m2. Janina Kowalska nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się z emerytury. Dotychczas płaciła podatek w wysokości 316 zł. Gdyby podwyżki weszły w życie, musiałaby zapłacić prawie dwa razy więcej – 616 zł.

Rodzaj powierzchnipowierzchnia w m2stawka dotychczasowakwota dotychczasowastawka zaproponowana przez wójtapodatek po podwyżce
dom mieszkalny800,60 zł48,00 zł0,81 zł64,80 zł
działka8000,26 zł208,00 zł0,50 zł400,00 zł
budynek gospodarczy203,00 zł60,00 zł8,05 zł161,00 zł
RAZEM316 złRAZEM626 zł

Inaczej wygląda sprawa z podatkami od środków transportu. Tutaj jest wiele stawek uzależnionych od rodzaju pojazdu czy norm ekologicznych. Proponowane przez wójta podwyżki wahały się od 4,17% do 107,55%. Gdyby stawki zostały przyjęte przez Radę Gminy, wpływy do budżetu z tego tytułu wzrosłyby w przyszłym roku o 264 122 zł.

Proponowane podwyżki wzbudziły sprzeciw przedsiębiorców z terenu Gminy Jedlińsk. Około 20 z nich przybyło na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które miało miejsce godzinę przed sesją Rady Gminy 30 października. Mówili, że proponowana podwyżka spowoduje odpływ firm z terenu gminy, a w konsekwencji – spadek wpływów do budżetu. Jeden z przedsiębiorców zwrócił uwagę, że będzie musiał płacić prawie 30 tysięcy zł więcej samego podatku od nieruchomości. Uznał to za „zarzynanie kury, która znosi złote jajka”. Powiedział też, że gmina w zamian za podniesienie podatków nie oferuje nic – od sześciu lat władze nie potrafiły rozwiązać problemu z energią elektryczną. Inny przedsiębiorca zasugerował, aby podnieść podatki o wartość inflacji, czyli około 1,8%. Podczas burzliwej debaty padło także stwierdzenie, aby Urząd zaczął oszczędności od siebie – jedna z pań zaproponowała np. obniżyć pensję sekretarzowi, który zarabia więcej od wójta.

Sekretarz Gminy Andrzej Pawluczyk argumentował, że w gminie powstały firmy produkujące szamba i samochody tych przedsiębiorstw niszczą drogi. Mówił, że gmina potrzebuje tych pieniędzy na inwestycje. Dyskusja przeciągnęła się do godziny 9.30. O godzinie 9.00 miała rozpocząć się sesja rady Gminy. Radny Waldemar Dabiński powiedział, że cała sytuacja jest wina Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Wojciecha Kowalczyka, który posiedzenie komisji w tak ważnej sprawie zwołuje na godzinę przed sesją.

Radni projekt uchwały dotyczący planowanych podwyżek otrzymali tydzień przed sesją. Podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Gminy zasugerowała przedsiębiorcom, aby przedstawili własną propozycję stawek podatków. Niektórzy radni pytali, do kiedy mają być zgłoszone takie propozycje i czy można w tej sprawie zorganizować konsultacje społeczne. Okazało się, że propozycję należy zgłaszać do poniedziałku 4 listopada. Komisja Budżetu i Finansów wydała negatywną opinię o proponowanych stawkach podatkowych, w związku z czym Sekretarz Gminy wycofał projekty uchwał z porządku obrad sesji. Nowa propozycja stawek podatkowych ma wpłynąć do Rady Gminy w najbliższych dniach. W związku z tym prawdopodobnie zostanie zwołana nadzwyczajna sesja rady, ponieważ do 15 listopada wójt musi przedstawić projekt budżetu na 2020 rok, obejmujący nowe stawki.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *